Tautra

Øy

Tautra – sagaøya i Romsdalsfjorden.

Den vesle øya Tautra ligger midt i skipsleia mot Molde, mellom Otrøya og fastlandet Vestnes.

Tautra ligger godt plassert med utsikt til alle himmelretninger. Møre og Romsdal har registret Tautra som kulturlandskap av nasjonal verdi grunnet de mange slåtteengene og naturbeitemarkene som har et høyt antall ulike plantearter. Tautra er det området i Romsdalen som utvilsomt har vært gjenstand for de mest omfattende arkeologiske undersøkelser. Her finnes en rekke oldtidsminner, gravrøyser og bautasteiner og funnene tyder på at øya har hatt svært tidlig bosetting.

Det heter seg at øya er nevnt i Snorres kongesagaer, noe som kan være naturlig med tanke på at den gode plasseringen øy har, midt i skipsleia med utsikt både sørover og nordover og med det i minnet at Vedøy var et stort Kaupang på den tiden.

Opstadhornet ragger 737 meter over havet og byr på en eventyrlig utsikt innover Romsdalsfjorden og over Romsdalsalpene. Hornet er ikke bare kjent for folk som er glad i fjellturer, men også et sted der geologene følger med stor interesse da fjellet er i bevegelse.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Tautra