Riksgrensa

Attraksjon

Riksgrensa på Midøy

Et stykke bortenfor Trollvika og Trollholmen ligger den tidligere riksgrensa som gikk over Midøy. Denne mektige steingarden var i perioden 26.februar 1658 til 27.mai 1660 en del av riksgrensa mellom Sverige og unionen Danmark/Norge. 

Midten av 1600-tallet var ei urolig tid i Norgeshistoria og Danmark/Norge måtte gi fra seg store landområde til Sverige. Den dansk-norske unionen fortsatte å kjempe for landarealene sine og forsøkte seg på et angrep for å vinne områdene tilbake i 1657, men det endte med nederlag for de dansk/norske krigerne. Ved fredsavslutninga i Roskilde 26.februar 1658 måtte Danmark/Norge derfor gi fra seg ytterligere landområdet til Sverige.

I Norge ble Bohuslen og Trondhjemslen overgitt til svenskene noe som førte til at Norge ble delt i to. Den nye riksgrensa fulgte nå fogderi-grensa mellom Romsdal og Sunnmøre. Steingarden var det vestligste endepunktet på denne riksgrensa. 7. august 1658 var krigen i gang igjen, og ved freds-avslutninga 27.mai 1660 ble Trondhjemslen ført tilbake til Danmark/Norge, og riksgrensa gjort om til fogderigrense som før. I nyere tid har steingarden fungert som kommunegrense mellom ulike kommuner.

Fram til 1924 var den grense mellom Akerø og Vatne kommune. Akerø ble så delt i to, og steingarden ble nå et grensemerke mellom Sør-Aukra og Vatne kommune. I 1965 skjedde det nok ei endring av kommunegrensene. Da ble Sør-Aukra og den delen av Midøya og Dryna som tilhørte Vatne slått sammen til det som i dag er Midsund kommune.

Bilde: Kathrin Gangstad.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Riksgrensa