Antonbua

Sjøbu

Antonbua – Ei rik kyst- og fiskerihistorie.

 «Antonbua» er en sjøbu i Midsund. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet.

Antonbua bærer på en viktig og rik sjøfarts- og fiskerihistorie, noe handelsmannen og gründeren Anton Misund skal ha mye av æren for. Det var nemlig han som starten landhandelen og fiskeriutsalget som senere ble utvidet til også å være et utsalgssted for olje og bensin. Her var også trolig den første hånddrevne bensinpumpen på Otrøya.

Antonbua var en nøkkelbedrift i Midsund der det ble drevet mange forskjellige former for fisketilvirking. Sjøbua var også base for familiebedriftens flåte av fartøyer. En av båtene var jekten «Embla» som fikk mange år på mellom fiskeriene nordpå og bedriften i Midsund. Jekten ble kjøpt for 15 000 kroner og ble en viktig farkost til både oppkjøp, fliing, salting og transport av sild og annen fisk til Nordmøre og Kristiansund.  De første åtte årene Anton Misund eide båten seilte de hver vinter til Lofoten for å kjøpe fisk som de flidde og saltet om bord. Fisken ble så fraktet hjem til Midsund der den ble vaska og tørket på berga og i fjøresteinene. Båten eksisterer ikke lenger, men mye av utstyret er ivaretatt.

Da Antonbua ble bygget, var det få mennesker som bodde ved Midsundet. Nå ligger sentrum i Midsund her.

Antonbua har nylig gjennomgått et stort restaureringsarbeid og ligger som et smykke i Midsund Sentrum, tett ved Midsund Marina.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Antonbua