Drynahelleren

Vill og vakker

På nordøstsiden av Dryna ligger det en djup grotte som har fått navnet Drynahelleren.

Terrenget er bratt og frodig, nesten litt trolsk. For å komme inn i Drynahelleren må en klatre opp mellom en stor sten som ligger i forkant av grotta. Helleren er både høg og vid i ytterste del, men smalner når man kommer lengre inn.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien