Akslahelleren

Akslahelleren

Ved foten av Akslahelleren står to eldre stoler fint plassert i frodig gress.

Ett stykke opp i fjellet Aksla, som er på høyre side, rett etter at man har passert Stormyra ligger Akslahelleren med åpning mot vest. Prøveutgravinger i 1920 viste at det har vær et bosted i steinalderen.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien