Fetastien

En sti med historisk sus

Fetastien som går fra Fredheim og opp til Fetafjellet på Nordre Midøy bærer på ei rik historie. 

Her ble utmarka intensivt utnyttet som beite for ku og sau. Fra Torvmyrene hentet de torv til brensel og småelver og bekker holdt kverner og vannhjulene i gang. Dette var energikildene de hadde tilgjengelig før strømmen og oljen tok over.  Ressursene ble utnytta på en helt annen måte for 100 år siden og selv om mange av de fysiske sporene fra denne tida er i visket ut finnes det langs Fetastien fortsatt rester etter driften av fjell og utmark fra gammelt av.

Fetastien var ei viktig ferdselsåre for transport av torv og for å få husdyr til og fra beite. I to av svingene er det bygd store forstøtningsmurer. I Fetadalen er det tydelige spor etter torvtaking og restene etter torvløene er fortsatt synlig. Torva ble transportert ned med løpestreng. Festene for strengen er lett og finne og det er bygd veier for transport fram til løpestrengen.
I Fetaelva var det ei kvern. Det er ikke mulig å finne tuftene etter kvernhuset, men oppe på fjellet er det bygd ei demning over en dal, Fetademma. Steingarden står fortsatt markerer et skille mellom innmarksbeite og de felles beiteområda på fjellet.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien.
Bilde: Midsund slekt og historielag.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Fetastien