Riksgrensa

Riksgrensa på Midøy

Et stykke bortenfor Trollvika og Trollholmen ligger den tidligere riksgrensa som gikk over Midøy. Denne mektige steingarden var i perioden 26.februar 1658 til 27.mai 1660 en del av riksgrensa mellom Sverige og unionen Danmark/Norge. 

Midten av 1600-tallet var ei urolig tid i Norgeshistoria og Danmark/Norge måtte gi fra seg store landområde til Sverige. Den dansk-norske unionen fortsatte å kjempe for landarealene sine og forsøkte seg på et angrep for å vinne områdene tilbake i 1657, men det endte med nederlag for de dansk/norske krigerne. Ved fredsavslutninga i Roskilde 26.februar 1658 måtte Danmark/Norge derfor gi fra seg ytterligere landområdet til Sverige.

I Norge ble Bohuslen og Trondhjemslen overgitt til svenskene noe som førte til at Norge ble delt i to. Den nye riksgrensa fulgte nå fogderi-grensa mellom Romsdal og Sunnmøre. Steingarden var det vestligste endepunktet på denne riksgrensa. 7. august 1658 var krigen i gang igjen, og ved freds-avslutninga 27.mai 1660 ble Trondhjemslen ført tilbake til Danmark/Norge, og riksgrensa gjort om til fogderigrense som før. I nyere tid har steingarden fungert som kommunegrense mellom ulike kommuner.

Fram til 1924 var den grense mellom Akerø og Vatne kommune. Akerø ble så delt i to, og steingarden ble nå et grensemerke mellom Sør-Aukra og Vatne kommune. I 1965 skjedde det nok ei endring av kommunegrensene. Da ble Sør-Aukra og den delen av Midøya og Dryna som tilhørte Vatne slått sammen til det som i dag er Midsund kommune.

Bilde: Kathrin Gangstad.

Kilde: Ei reise i Midsund, Verdas Vakrasta Øysamfunn av Kathrin Gangstad og Per Steinar Aasheim. Boka fås kjøpt hos Heimstadkjær og Heimeindustrien