Kontaktperson

Tor Arve Ræstad

Telefon

Nettside

Adresse

Midsundhallen,
Industrivegen 2,
6475 MIDSUND

Midsund IL Fotball

Idrett

Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle

Midsund IL – Fotballgruppa har ansvar for drift og tilretteleggjing av fotballaktivitetene i idrettslaget.

Fotballaktivitetane spenner seg over alle aldre, fra 7-års alderen og opp til senior-nivå.

Midsund Fotball har følgende aktive lag i 2019:

 • A-Lag Herrer – 4. div
 • B-Lag Herrer
 • Jenter 16 år
 • Gutter 16 år
 • Jenter 14 år
 • Gutter 14 år
 • Gutter 12 år
 • Gutter 11 år
 • Jenter 10 år
 • Gutter 10 år
 • Jenter 9 år
 • Gutter 8 år
 • Jenter/Gutter 7 år
 • Jenter 7/8 år

Fotballgruppens visjon er å jobbe aktivt for å beholde utøvere, trenere og ledere i klubben så lenge som mulig, og gi fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Hovedmål:

Midsund Fotball skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Langsiktig mål:

Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne.

Midsund Fotball skal gjennom systematisk utnyttelse av kompetanse og kunnskap aktivt prøve å skape et stabilt A-lag på herre – og damesiden.

Dette skjer gjennom godt tilbud, trivsel og utviklingsmuligheter for barne – og ungdomsspillere.

Klubbens verdigrunnlag

Med glede, helse, fellesskap og ærlighet som overordnede føringer er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette stiller til den enkelte og fellesskapet.

Trivsel er et hovedbegrep, og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, aksept, toleranse, engasjement, moro, samarbeid og fair play er sentrale konkretiseringer

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.