Ekstremveret "Hans": Få hendingar i Molde kommune

Ekstremveret "Hans" har så langt ikkje ført til alvorlege hendingar eller skader i Molde kommune. Det er meldt mykje nedbør gjennom tysdagen, så Molde kommune opprettheld beredskapen inntil vidare.

Ekstremveret "Hans": Molde kommune har satt krisestab

Ekstremveret "Hans" vil bringe med seg veldig store mengder nedbør gjennom måndag og tysdag, og Molde kommune må vere førebudd på mellom anna jord- og flomskred. Ifølge MET (Meteorologisk institutt) vil veret kome frå aust og nok ein gong råke indre delar av...