Opstad Maskin AS

Maskinentreprenør

Ditt førstevalg for grunnarbeid i Møre og Romsdal

OPSTAD MASKIN AS er en tradisjonsrik entreprenørbedrift med base i Midsund.

Vi har over 40 års erfaring med grunnarbeid. Vi utfører mange ulike oppdrag, som tomter for privathus og industri, bygging av veier, vatn og avløp, båthavner og steinmuring. Vi har spesialisert oss på sprenging, og har egne skytebaser.

Når du skal ha utført grunnarbeid; velg en entreprenør med fagkunnskap og riktig utstyr!

 • Ring oss for tilbud på :
 • Fjellsprenging
 • Hustomter
 • Garasjetomter
 • Industritomter
 • Veibygging
 • Havneanlegg
 • Alle typer grøfter for rør og kabler
 • Levering av pukk og grus i Midsund
 • Rør, rørdeler og kummer til utebruk
 • Natursteinsmurer
 • Belegningsstein
 • Kantstein
 • Kunstgressbaner
 • Ballbinger
 • Riving av bygninger og betongkonstruksjoner