Nybonia Kyst AS

Fiskeri

Kortreist sild og makrell

Nybonia Kyst AS er et fiskebåtrederi med base i Nybårdsvika-Marine. Vi drifter fartøyet Emma.

Nybonia Kyst ble etablert i 2017, men har sine røtter fra Arnet Nygård og fartøyet Nybonia som ble bygd i 1937.

MS Emma
Kystfartøy som er 34,3 meter langt. Byggeår 2007, men gjennomgikk en forlenging i 2009. MS Emma har kvoter på NVG sild, makrell, nordsjø-trål og nordsjøsild.