Nybonia Hav AS

Fiskeri

Kortreist fisk

Nybonia Hav AS er et fiskebåtrederi som har base i Nygårdsvika Marine.

Vi drifter fartøyene MS Nystrøm og MS Midøy. Nybonia Hav ble etablert i 2017, men har sine røtter fra Arnet Nygård og fartøyet Nybonia som ble bygd i 1937.

MS Nystrøm
Kystfartøy som er 56,5 meter langt. Byggeår 1980, men har gjennomgått to store ombygginger – i 2011 og 2018-2019. Nystrøm har kvoter på NVG sild, makrell, nordsjøsild, Torsk nord/nordsjø og notsei.

MS Midøy
Linefartøy som er 14,99 meter langt. Byggeår 2001, men gjennomgikk en stor ombygging 2017-2018. Midøy har kvoter på torsk.