Kontaktperson

Emil Sporsheim

Telefon

Nettside

Adresse

Utsidevegen 105,
6475 MIDSUND

}

Åpningstider

man: 08:00 - 16:00
tir: 08:00 - 16:00
ons: 08:00 - 16:00
tor: 08:00 - 16:00
fre: 08:00 - 16:00

Nordvest Inspeksjon AS

Teknisk Prøving

Fremtidsrettet inspeksjon

Vi ønsker å være fremtidens inspeksjonsbedrift, og vil alltid ha sterkt fokus på våre kunders ønsker og behov. 

Vi skal holde oss kontinuerlig oppdatert på utviklingen av metoder og utstyr i markedet. Vi vil arbeide for å være en foretrukket partner og et kompetansemiljø, som gir merfordeler utover selve basistjenestene for våre kunder. For å oppnå dette målet, har vi satt følgende mål

  • Vi skal ha ressurser lokalt for konkurransedyktighet globalt
  • Våre tjenester skal være tids og kostnadsbesparende
  • Flest mulige gode digitaliserte prosesser og systemer
  • Vi skal ha høyt kompetente og verdsatte ansatte

Ikke destruktiv testing

NDT (Non-Destructive Testing) er enkelt forklart prøving av materialer med ulike testmetoder, uten at de mekaniske eller kjemiske egenskapene til objektet blir påvirket.

Vi benytter NDT for å kontrollere at produksjons- og kvalitetskravene til for eksempel et sveist materiale, en konstruksjon, eller et system oppfylles. På grunn av de ulike metodenes særegenheter, vil en metode være ypperlig å bruke i noen sammenhenger, mens den kan være ubrukelig i andre. Valg av riktig metode og teknikk er derfor en meget viktig del av NDT-arbeidet.

Utstyr og kritiske komponenter må med jevne mellomrom kontrolleres for å avdekke eventuell slitasje. NDT er en tids- og kostnadsbesparende metode å benytte for å påvise feil i materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid. Stopp og demontering for å kontrollere tilstanden til utstyr kan noen ganger være nødvendig, men i mange tilfeller kan NDT være et godt alternativ, spesielt dersom en ønsker å forhindre/utsette kostbar nedetid på større systemer.

Personer som utfører NDT skal være sertifiserte iht. NS-EN 473/Nordtest eller NS-EN ISO 9712:2012. Alle inspektørene til Nordvest Inspeksjon er sertifiserte i en eller flere metoder iht. disse standardene.

Eksaminering og sertifisering

Bransjen, nasjonale og internasjonale myndigheter setter krav til at sveisere, maskinstillere og hardloddere er sertifisert iht. anerkjente standarder.

I offshoreindustrien har slike krav vært til stede lenge, og senere har skipsindustri og annen industri kommet etter. Nå ser vi også at det blir stilt krav til denne type kompetanse innenfor Bygg og anlegg, ref. standard NS-EN 1090-2. Vi er nettverkspartner av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Bistand og rådgiving innen sveisefaget

Sveis er en viktig svært viktig del i produksjonen av bærende konstruksjoner og en naturlig del av den maritime klyngen Nordvest Inspeksjon er lokalisert i.

Kompetanse innen sveise- og materialteknologi er nødvendig for å kunne levere kvalitetsprodukter, noe mange bedrifter i vår region er avhengig av for å kunne konkurrere med lavkostnadsland. Vi kan bistå våre kunder med rådgiving og tjenester innenfor det sveisetekniske feltet.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Nordvest Inspeksjon AS