Kontaktperson

Jan Andre Stølen

Telefon

Adresse

Sjøsletta,
6475 MIDSUND

Havsnurp AS

Hav og Kystfiske

Fiskeri med lang erfaring

Firmaet Havsnurp AS driver havfiskefartøyet Havsnurp. Selskapet ble stiftet i 1983 som et fartsrederi og gikk samtidig til innkjøp av sin første båt; Havsnurp. I 1997 ble selskapet omgjort til et AS. Båten vi har i dag er den tredje Havsnurp-båten i rekken.

I hovedsak fisker Havsnurp AS etter pelagiske arter.

Vi har kvoter på: Makrell, NVG Sild, Nordsjøsild, Lodde, Kolmule, Tobis, Øyepål, Brisling og Vassild.

Til fangst av disse bruker vi ringnot og trål.

Vårt fiskeri foregår fra Nordsjøen i sør og Barentshavet i nord, samt rundt Island og vest for Irland. Vi fisker også i utenlandske soner og i internasjonalt farvann.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Havsnurp AS