AS Øylaks

Havbruk

Fokus på laksetrivsel

Vi er et familiedrevet oppdrettsselskap som begynte med laks i 1973. Vekst og trivsel for laksen er vårt mål.

Vår familiebedrift, som fikk navnet Øylaks i 1979, har gode og eksponerte lokaliteter på sør- og nordsiden av Oterøya som drives adskilt. Vårt fokus er fisken, å få den til å vokse og trives i sjøfasen. Fisken blir slaktet hos Vikenco, Rinderøya, før den blir sendt til kunder i hele verden.