Torsdag kveld var det workshop i regi av ProtoMore Kunnskapspark AS. 25 personar frå ulike verksemder og ståstad i Midsund deltok på samlinga ved Sjøvik AS i Sjøvika. Idemyldringa fekk fram spenstige idear som glastunnel i Kjerringsundet. Det blir fleire samlingar i tida som kjem.