Molde kommune fortel at dei så langt har veldig godt oppmøte til vaksinering.