Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland trur på byggestart for Møreaksen mot slutten av neste år. Ho sier arbeidet med ny E39 gjennom Møre og Romsdal blir ein av vegvesenet sine viktigaste oppgåver i år.