Statusoppdatering på vaksinesituasjonen i Molde kommune er at kommunen framleis vaksinerer gruppe 5. Dette er personar mellom 55 og 64 år, som har underliggande sjukdomar.