Tilsette i skular og barnehagar som er i alderstrinnet 25 til 39 år, blir innkalla til vaksinering i Molde i løpet av juli månad. Det er den konkrete omrokkeringa som gjerast i Molde kommune for å sikre at så mange tilsette som mogleg skal vere beskytta før skulestart.