– Vi har trent på å vere kreative! – Vi har lært kva ein prototype er! – Vi ar lært å svare på andre sine idéar med “ja, og-”. Tilbakemeldingane var mange då 7. klasse skulle evaluere tre skuledagar med rådgjevar Jan Gunnar Åkre i “Ungt entreprenørskap”.