Ungdom frå heile fylket skal gi innspel til korleis vi i Møre og Romsdal skal nå FN sine 17 berekraftsmål. Dei vil og stille konkrete krav til politikarane.