Dei to neste vekene vil tusenvis av ungdommar få spørsmål om å svare på ei digital undersøking om fritidsvanane sine.