Romsdal Interkommunale Utval mot Akutt forureining har fått eit nytt verktøy for å handtere akutt forureining i sjø. Denne veka vart ein undervassdrone levert på hovudstasjonen i Molde.