– Hovudmålet vårt er at vi skal vere lett tilgjengeleg for dei unge. Vi skal vere eit lågterskeltilbod, der kven som helst, når som helst, kan banke på døra for å slå av ein prat, seier dei to blide helsesjukepleiarane ved Midsund skule, Tone Løken Håbet (41) og Cathrin Natalie Malmedal-Forsberg (33).