Nikoline Misund, fødd Ugelvik, (96) er den eldste av dei gjenlevande i Myra-slekta. Men ho har framleis ektefelle og søsken med ektemakar rundt seg: Lars Misund (97), Annhild (90) og Peder Ugelvik (93), Alma (91) og Per Hansen (92), og Elida (88) og Ivar Havnen (89). Fire eldre ektepar lever godt og steller seg sjølv.