Operasjonssjukepleiar Kristi Jenset (74) starta i ny jobb som kyrkjetenar då ho vart pensjonist.