– Vi opplever vårt livs eventyr no, her i Midsund! strålar Sara van Leeuwen-Meihuizen og Stef Meihuizen. Dei har busett seg i Setet, på tverrenden av Otrøya, no i haust.