– Velkommen til Gjerdebua i sommar! strålar Ann Elin Nygård Myhre (44), eigar og vertinne. Både turistar og fastbuande har funne seg til rette på Gjerdebua, med utleige av sup-brett og trøbåt, og nydeleg utsikt frå kaikanten.