Telenor beklagar sterkt at det ikkje er mogleg å gjennomføre den utbygging som var planlagt og selt inn til bebuarane på Midøya og Dryna.