Frivilligsentralen og Hilvi Auerdahl vil samle heile øysamfunnet til eit fellesprosjekt i samband med Strandryddeuka i år. Målet er at alle gode krefter skal stå saman og inntekta skal gå til ungdomsklubben med base på Ugelvik gamle skule. Det blir fest med konsert, mat og drikke for alle som deltek.