Stortingsrepresentant Helge Orten (H) frå Midsund erkjenner at stortingsvalet er eit skuffande resultat for Høgre, men at ein må respektere veljarane sin dom.