– Med referanse til diskusjonen om oppløysing av samanslåtte kommuner, har eg sendt følgande spørsmål til kommunalministeren, seier stortingsrepresentant Helge Orten (H) frå Midsund.