E39 Ålesund – Molde og Møreaksen ligg no inne i Nasjonal transportplan fullfinansiert, og det er eit breidt fleirtal bak det. Mogleg oppstart er alt i 2023/24. Det er ikkje lenge til, og ein eigen bompengeproposisjon må vedtakast tidleg i neste Stortingsperiode, seier Helge Oerten (H) til Midsundingen.