Kva ville mangfaldet av kulturaktivitetar rundt omkring i bygd og by vore utan frivillige? No vert dei frivilligheita i Møre og Romsdal løfta fram gjennom «Den store frivilligfesten». Fylkeskommunen er arrangør, med fest to dagar til ende for kommunar og frivillige organisasjonar. Første kveld får vi vite kven som får «Frivilligprisen 2022».