Både norske og utanlandske entreprenørar deltok då Statens vegvesen arrangerte leverandørmøte om utbygging av Møreaksen måndag. Mellom deltakarane var både eit kinesisk og eit spansk selskap.