YR varslar om store nedbørsmengder, flaum- og jordskredfare på Vestlandet og i store delar av Sør- og Midt-Noreg. Det er fleire ting du kan gjere for å sikre dine eigedelar.