Stikk UT! lanserar no sitt eige stifond, som skal gi førstehjelp til Stikk UT!-stiane i fylket. Stifondet er ein del av Stikk UT! sin strategi for å bidra til eit meir bærekraftig friluftsliv i regionen vår.