Regjeringa har lenge advart om store innstrammingar i årets budsjett. Fasiten for maritime rammevilkår er ein nominelt uendra nettolønnsordning og ein stabil rederiskatteordning.