Vegvesenet har ikkje fått beskjed av Samferdselsdepartementet om å utsetje arbeidet med ein bompengesøknad for E39 Vik-Molde. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen seier oppslaget i Sunnmørsposten beror på ein misforståing.