Statens vegvesen held framleis fast på at Møreaksen gir det beste alternativet for kryssinga av Romsdalsfjorden. Tidlegare samferdselsminister Knut Arild Hareide gav Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løysingar for Romsdalsaksen etter at det vart kjent at vegvesenet hadde unnlatt dette.