Statens vegvesen har fått signal frå Samferdselsdepartementet om å ikkje levere inn nokon bompengesøknad for strekninga Molde til Vik. Det stadfestar prosjektleiar Harald Inge Johnsen til Sunnmørsposten.