Onsdag 26. april arrangerte Sparebanken Møre temamøte om framtidsfullmakt på Midsund Marina. Om lag 60 personar møtte opp for å få nyttig informasjon om framtidsfullmakt, testament og gåvebrev.