For få brukar sommerbåten på Romsdalsfjorden. No blir det justering i talet på avgangar, mellom anna til og frå Midsund. Dette skjer fordi gjestane på sommerbåten «Lagertha» uteblir. I stader for faste avgangar gjennom heile sommaren trengst det no 10 førehandsbooka passasjerar for at båten skal gå til Midsund og Åndalsnes.