I år har 53 barn lese 849 bøker og 65469 sider. I gjennomsnitt vert det 16 bøker og 1235 sider per barn i Sommarles 2021. Bibliotekar på Molde Bibliotek, avdeling Midsund, Unni Hammarbach Krohn, inviterte til fest tysdag.