Fjord1 melder at ferjesambandet Solholmen-Mordalsvågen er tilbake i rute frå Solholmen klokka 20.50. Klokka 21.23 meldte imidlertid Fjord1 om at sambandet er innstilt på nytt på grunn av tekniske problem med ferjelem på Mordalsvågen.