Denne årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreiningar og liknande. Det vil bli vektlagt eigeninnsats som dugnad og andre bidragsytarar (sponsormidlar, gåvemidlar og liknande). GassROR IKS er eigd av kommunene Aukra, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Molde, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.