Som forelder og føresett er du ein viktig støttespelar for din ungdom – også i vidaregåande opplæring.