I fjor var det 658 sjølvmord i Noreg. No startar kampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv». Kampanjen skal auke kunnskapen om sjølvmord. I Møre og Romsdal var det 20 personar som tok sjølvmord i 2021.