Med 12 grader, regn og vind flytta Midsund Skule opninga av skuleåret 2022-2023 innandørs til Storsalen. Rektor Stian Løken ønskte alle velkomne, spesielt 1. klassingane, som er 16 i talet dette skuleåret.